20 YANVARDAN SONRA

Jan 21, 2015

Bu yaxınlarda Lənkəranda hüzürdə olmuşdum. Çoxunluğun dediyi kimi məclisi avam molla idarə etmirdi. O qədər gözəl söhbət etdi ki, Allah ondan razı olsun.

Continue Reading