CodeIgniter-də Form Validation kitabxanasının is_unique şərti

Jan 15, 2016

Hazırda çalışdığım bir layihədə tələb CodeIgniter framework-undən istifəadə etməkdir. Niyə məhz CodeIgniter sualını cavablamaq istəmirəm, çünki bu mənim seçimim deyil.

Deməli, form-a da doldurulun məlumatların yoxlanılması üçün müxtəlif şərtlər var. Hətta özəl şərtlər də əlavə etmək olur.

Mənə məhz is_unique şərti lazım idi, hansı ki, daxil edilən məlumatın cədvəldə unikallığını yoxlayırdı. Hər şey əla idi, amma gəl ki, məlumatı redakdə edərkən problemlə qarşılaşdım. Şərt cədvəldə yoxlama edərkən cari məlumatı (cədvəlin sırasını) da yoxlamadan keçirirdi və bu da təbii olaraq şərtin ödənməməsinə gətirib çıxarırdı. Koroğlu demiş, sözlə dediyimi kodla göstərim:Continue Reading